Taith Dywys Safle Ynni Ogwen

Taith Dywys Safle Ynni Ogwen

Tachwedd 22, 2016

Ar yr 22ain o Hydref, daeth rhai o aelodau Ynni Ogwen a pheilot Cyd Ynni–Ynni Lleol at ei gilydd i ymweld â safle adeiladu cynllun ynni dŵr Ynni Ogwen. Mae’r gwaith adeiladu yn yr afon wedi ei gwblhau a roedd yr ymweliad yn gyfle i’r aelodau gyfarfod y contractwr Gwyn Roberts a gweld yr holl waith sydd wedi ei wneud hyd yma. Diolch i un o’n aelodau, Nick Pipe o Fynydd Llandygai am ddarparu lluniau o’r ymweliad.

 

Hydref 23: Gwyn Roberts, Construction ai Feibion, yn trafod a'r aelodaeth

Hydref 23: Gwyn Roberts, Construction ai Feibion, yn trafod a’r aelodaeth