Gwobrwyo Ynni Ogwen

Gwobrwyo Ynni Ogwen

Tachwedd 22, 2016

Ar y 4ydd o Dachwedd, bu dau o Gyfarwyddwyr Ynni Ogwen i lawr yng Nghaerdydd i seremoni wobrwyo genedlaethol Renewables UK Cymru.

Roedd yr achlysur yn gyfle i gydnabod llwyddiannau a gwobrwyo goreuon Cymru yn y maes ynni adnewyddadwy ac mae’n dda gallu cyhoeddi mai’r fenter ifanc o Ddyffryn Ogwen enillodd y wobr gyntaf yn y categori Ymgysylltu Cymunedol! Roedd y beirniaid wedi eu plesio yn fawr â holl waith caled y grŵp wrth godi ymwybyddiaeth am y cynllun ynni dŵr ymysg ein cymuned. Gwaith oedd yn cynnwys ymweliadau â chlybiau a chymdeithasau ac â holl ysgolion y dalgylch. Casglwyd yr holl arian i adeiladu ycynllun ynni trwy gynllun cyfranddaliadau cymunedol ac mae’n brysur gael ei adnabod fel model o berchnogaeth gymunedol y gall cymunedau eraill ei ddilyn.

Roedd Ynni Ogwen Cyf wedi cyrraedd y rhestr fer ynghyd a dau gwmni arall sef Ynni Sir Gâr a chwmni o’r enw Egnida. Meddai Meleri Davies, Cadeirydd Ynni Ogwen,

“Menter ifanc ydy Ynni Ogwen Cyf felly roedd cyrraedd y rhestr fer yn ddigon o anrhydedd yn ei hun ond roedd ennill y wobr yn goron ar flwyddyn eithriadol o brysur a llwyddiannus i’r grŵp. Mae himor braf gallu dod a’r wobr yn ôl adra i Ddyffryn Ogwen fel cydnabyddiaeth o’r gefnogaeth gawson ni gan ein cymuned.”

Cyrhaeddodd y grwp restr fer gwobrau Cynnal Cymru eleni hefyd a derbyniwyd tystysgrif canmoliaeth uchel am eu cyrhaeddiad yn ystod y flwyddyn.

 

Tachwedd 4ydd: Meleri Davies, Prifweithredwr y Waterloo Foundation a Keith Jones yn dal yr lechan!

Tachwedd 4ydd: Meleri Davies, Prifweithredwr y Waterloo Foundation a Keith Jones yn dal yr lechan!