Gwaith caib a rhaw cynllun hydro Ogwen yn cychwyn  

Gwaith caib a rhaw cynllun hydro Ogwen yn cychwyn  

Gorffennaf 19, 2016

Torri tywarchen hydro Ogwen 11 Gorff 2016

Ar ddiwrnod gwlyb a gwyntog mentrodd criw bychan o bobl ifanc o holl ysgolion Dyffryn Ogwen i ymgasglu ar lannau Afon Ogwen i fod yn dystion i ddigwyddiad cyffrous: Ynni Ogwen yn cymryd cam tuag at ddyfodol gwyrddach drwy dorri’r dywarchen cyntaf ar gyfer cynllun cynhyrchu trydan ar yr afon.

Roedd y contractiwr Gwyn Roberts Construction a’i Fab o Lanuwchllyn ar gael i egluro sut mae o am fynd o’i chwmpas i dyllu ac adeiladu darnau gwahanol y cynllun o dan oruchwyliaeth gofalus y Rheolwr Prosiect lleol Gruffydd Wyn o Fethesda.

Roedd yr AC  lleol Siân Gwenllian yn falch o fod yn bresennol hefyd oherwydd iddi fod yn gefnogol i’r cynllun o’r cychwyn:

“Gan fod Afon Ogwen llawn llif heddiw mae’n dangos pa mor rymus gall yr afon fod. Mae mor dda gweld cymuned Bethesda’n cydio yn ei dyfodol ei hun drwy adeiladu’r cynllun hydro yma sy’n golygu gall trigolion gael budd uniongyrchol o’r holl law sy’n syrthio yma” meddai.

Mae Meleri Davies o Ynni Ogwen wedi bod yn greiddiol i ddatblygiad y cynllun a mae’n ei chael yn anodd i gredu bod y cyfnod adeiladu ar fin cychwyn:

“Ar ddiwedd cyfnod o gynllunio, ceisio am grantiaua negydu roedd y ffaith i ni werthu’r holl gyfranddaliadau yn goron ar gyfnod hir o waith caled. Mae’r holl gyfalaf sydd ei angen arnom i adeiladu ein hydro cymunedol wedi dod trwy law buddsoddiad cymunedol. Mae hyn yn dangos maint y gefnogaeth o’r gymuned. Rydym yn awr yn edrych ymlaen i sefydlu elusen newydd i rannu’r elw ymhen amser.”

Mewn rhai ffyrdd mae’r rhan anodd eisoes wedi digwydd ond mae’r gwaith caib a rhaw yn cychwyn rwan a gyda gwynt teg, bydd trydan yn cael ei gynhyrchu gan yr Afon Ogwen yn y flwyddyn newydd.

Yn wir cafodd cwmni Ynni Ogwen ei gyfarfod blynyddol cyntaf ddydd mercher 13 Gorffennaf a chael gwrando ar anerchiad ysbrydoledig gan y prifardd Dr Hywel Griffiths, darlithydd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n arbenigo mewn afonydd. Er bod Cymru wedi cael perthynas cymysg ac anodd ar adegau gyda dŵr, mae cynlluniau hydro sy’n cael eu perchen gan y gymuned, megis un Ogwen yn cynnig dyfodol mwy cadarnhaol a chynaladwy, yn ôl Dr Griffiths.

Mae’r dyfodol yn edrych yn wyrdd ar gyfer Dyffryn Ogwen!

Diolch i Martin Roberts, Llanllechid am y ffotograffau.

Llun plant ar y safle gorff 2016