Egin Ogwen

Egin Ogwen

Mawrth 27, 2017

Dyma Brosiect newydd amgylcheddol Partneriaeth Ogwen:

Mae gan Egin Ogwen weledigaeth o adfywio a hunangynhaliaeth o fewn Dyffryn Ogwen, drwy ymgysylltu mewn cynllun tyfu cymunedol. Mae’r prosiect  yn  cael ei ddatblygu gan Partneriaeth Ogwen, Balchder Bro, Ynni Ogwen a phartneriaid cymunedol eraill yn Nyffryn Ogwen. Rydym yn gobeithio:

– Annog pobl leol i gymryd rhan mewn plannu a thyfu bwyd.
– Addysgu ei’n gilydd ar y manteision o fwyta bwydydd ffres.
– Llenwi mannau gwyrdd wedi eu hanghofio a chorneli llwyd diflas gyda llysiau, perlysiau, ffrwythau a blodau cyfeillgar i wenyn.
– Ac, meithrin ymdeimlad o gydlyniad rhwng pobol y dyffryn  yn ogystal ag ymdeimlad o barch at ble rydym yn byw.

Rydym yn gobeithio cyflawni’r nodau hyn drwy:

– Gweithio gyda’n gilydd i rannu ein brwdfrydedd ac arbenigedd.
– Dysgu am blanhigion bwytadwy; boed yn y maes, yn yr ystafell ddosbarth neu’r gegin.

 

Mae’r cynllun tyfu cymunedol Egin Ogwen yn croesawu unrhyw un o unrhyw oedran i ymuno â ni i gyflawni’r nodau hyn, faint bynnag o brofiad. Y cyfan yr ydym yn gofyn amdano yw llond berfa o frwdfrydedd a pharodrwydd i gael eich dwylo’n fudr!

Os oes genych ddiddordeb mewn gwirfoddoli fel rhan o’r prosiect cysylltwch â ni!


 

I ddathlu dechreuad y brosiect newydd yma, bydd Egin Ogwen yn cynnal diwrnod agored ar yr 8fed o fis Ebrill! Byddwn yn Llys Dafydd (ar stryd fawr Bethesda) o 10 tan 2 yn plannu perlysiau, bocs salad a choed ffrwythau. Yn ogystal â’r sesiynau plannu bydd llawer o weithgareddau gwych i’r teulu cyfan o greu bwydwyr adar, i baentio gyda mwd! Rydym yn awyddus i gofrestru cymaint o bobl â phosibl i wirfoddoli fel rhan o brosiect plannu, felly os oes gennych ddiddordeb, dewch i lawr i Lys Dafydd i sgwrsio â ni!

Poster Egin Ogwen