Newyddion

Newyddlen 03.2017

Mawrth 27, 2017

Dyma gipolwg ar beth sydd wedi bod yn digwydd gyda’r prosiect hyd yn hyn:   Cylchlythyr Cymraeg – Mawrth


Egin Ogwen

Dyma Brosiect newydd amgylcheddol Partneriaeth Ogwen: Mae gan Egin Ogwen weledigaeth o adfywio a hunangynhaliaeth o fewn Dyffryn Ogwen, drwy ymgysylltu mewn cynllun tyfu cymunedol. Mae’r prosiect  yn  cael ei ddatblygu gan Partneriaeth Ogwen, Balchder Bro, Ynni Ogwen a phartneriaid cymunedol eraill yn Nyffryn Ogwen. Rydym yn gobeithio: – Annog pobl leol i gymryd rhan […]


Cyngor Newid Cyflenwr

Ionawr 23, 2017

Dyma ein canllaw defnyddiol i helpu chi i newid cyflenwyr ynni, mae wir yn hyn o hawdd! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch alwad i ni ar 01248602131 a gallwn drefnu ymgynghoriad. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: Newid Cyflenwr Ynni


Cylchlythyr Hydref, 2016

Ionawr 17, 2017

Cylchlythyr Hydref 2016


Taith Dywys Safle Ynni Ogwen

Tachwedd 22, 2016

Ar yr 22ain o Hydref, daeth rhai o aelodau Ynni Ogwen a pheilot Cyd Ynni–Ynni Lleol at ei gilydd i ymweld â safle adeiladu cynllun ynni dŵr Ynni Ogwen. Mae’r gwaith adeiladu yn yr afon wedi ei gwblhau a roedd yr ymweliad yn gyfle i’r aelodau gyfarfod y contractwr Gwyn Roberts a gweld yr holl waith […]


Diweddariad ar y gwaith adeiladu – Medi

Mae’r gwaith adeiladu ar gynllun hydro cymunedol Ynni Ogwen yn parhau gyda’r gwaith anodd o adeiladu cored yn yr afon wedi ei gwblhau. Yn unol â gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru, roedd angen i’r gwaith strwythurol yma gael ei gwblhau cyn canol Hydref ac mae’n dda gallu cyhoeddi i ni gwblhau’r gored o fewn yr amserlen. Yn […]


Gwobrwyo Ynni Ogwen

Ar y 4ydd o Dachwedd, bu dau o Gyfarwyddwyr Ynni Ogwen i lawr yng Nghaerdydd i seremoni wobrwyo genedlaethol Renewables UK Cymru. Roedd yr achlysur yn gyfle i gydnabod llwyddiannau a gwobrwyo goreuon Cymru yn y maes ynni adnewyddadwy ac mae’n dda gallu cyhoeddi mai’r fenter ifanc o Ddyffryn Ogwen enillodd y wobr gyntaf yn […]


Gwaith caib a rhaw cynllun hydro Ogwen yn cychwyn  

Gorffennaf 19, 2016

Ar ddiwrnod gwlyb a gwyntog mentrodd criw bychan o bobl ifanc o holl ysgolion Dyffryn Ogwen i ymgasglu ar lannau Afon Ogwen i fod yn dystion i ddigwyddiad cyffrous: Ynni Ogwen yn cymryd cam tuag at ddyfodol gwyrddach drwy dorri’r dywarchen cyntaf ar gyfer cynllun cynhyrchu trydan ar yr afon. Roedd y contractiwr Gwyn Roberts […]


Cymru Glyfrach

Gorffennaf 5, 2016

Dyma Ffilm Cymru glyfrach am brosiect Cyd Ynni


Llwyddiant Ynni Ogwen

Mehefin 28, 2016

Hoffai Ynni Ogwen ddiolch o galon i bobl Dyffryn Ogwen a’r cyffiniau am eu cefnogaeth aruthrol i fenter gymunedol Ynni Ogwen. Agorwyd cynllun cyfranddaliadau cymunedol Ynni Ogwen ar y 27ain o Chwefror 2016 ac erbyn i’r cynnig gau ddiwedd Ebrill roedd gwerth £459,100 o gyfranddaliadau wedi eu prynu. Y mwyafrif helaeth gan unigolion lleol o ardal […]